People

Research Scientists:

Dr. Wei Gao, Beijing Jiatong University. Link

Post-Doctors:

Dr. Shanshan Zhang, Chinese Academy of Science, China. Link

Dr. Majid Mehrasa, University of Beira Interior (UBI), Portugal. Link. 

Dr. Zhi Cao, Southeastern University, China, Web Link

Dr. Naser Vosoughi Kurdkandi, University of Tabriz, Tabriz, Iran. Link.

Doctoral Students:

Mr. Lars Bjorndal

Mr. Zeyu Cheng, Link

Mr. Brian Liu, Link

Master Students:

Sowjanya Malleshaiah Link 

Undergraduate Students:

Lokesh Bharadhwaj

Visiting Scholars:

Jae Suk Lee, Associate Professor, Jeonbuk National University

Web Link

Alumni

Please email Prof. Chris Mi if studied in this group but your name is missing from this list.

Doctoral Students:

Kafil Chowdhury

Tianze Kan, Link, Ph.D, May 2018, Now with ANSYS

Walid Elzaghir, Ph.D, 2018, Now with Yazaki

Xianzhi Gong, Ph.D, 2016, Now with Ford

Fei Lu, Ph.D, 2017, Now a faculty member at Drexel University. Link

Bing Xia, Ph.D, 2017, Now with Tesla

Joint Doctoral Students:

Ms. Ting Chen, Link

Mina Ma

Jiaqi Zhu

Bo Cheng

Jianghua Lu

Xiaoyu Li

Lorenzo Diomede

Yan Jiang

Zhengchao, Yan

Ziwei Liang

Hua Zhang, Ph.D, Link

Zhengchao Yan

Jufeng Yang

Yunlong Shang

Shuai Mao

Hua Zhang

Alessandro Pevere4

Zeyu Ma

Yanzi Wang

Wenhan Li

Xin Chen

Xiaohua Zhang

Jia Zhou

Rui Xiong

Wilmar Cabrera

Lei Jiang

Junjun Deng

Jun Xu

Jiangui Li

Ruiwu Cao

Zhiguang Zhou

BingzhanZhang

Zheng Chen

Xiaofeng Ding

Changhong Liu

Post-Doctors:

Dr. Shuofeng Zhao, Ph.D, Zhejiang University. Link

Arpita Mondal, Indian Institute of Technology, 11/2022-10/2024

Dr. Anto Joseph, Ph.D, Indian Institute of Technology Roorkee, India. Link

Chenwen Cheng, Ph.D, Zhejiang University. Link

Yiming Zhang, Ph.D, Tsinghua University. Link

Chong Zhu, Ph.D, Zhejiang University, Link

Yunlong Shang, Ph.D, Shandong University, Link

Hua Zhang, Ph.D, Northwestern Polytechnical University, Link

Fei Lu, Ph.D, 2017, Now a faculty member at Drexel University. Link

Shijie Zhou, Ph.D, Chong Qing University, China, 01/2014-04/2016

Wei Zhang, Ph.D, Hong Kong Polytechnical University, Hong Kong, 03/2014-04/2016

Sung-Yoon Jung, Ph.D, POSTECH, Korea, 01/2013-04/2016

Tommy Nguyen, Ph.D, Nanyang University, Singapore, 09/2012-08/2014

Jiangui Li, Ph.D, University of Hong Kong, 09/2012-02/2013

Junhua Wang, Ph.D, Hong Kong Polytechnical University, Hong Kong, 09/2012-02/2013

Zheng Chen, Ph.D, Northwestern Polytechnical University, 09/2011-10/2014

Sideng Hu, Ph.D, Tsinghua University, 09/2011-04/2014

Oleg Vodyakho, Dr.-Ing., University (FernUniversitat) of Hagen, Hagen, Germany, 08/2011-08/2012

Siqi Li, Ph.D, Tsinghua University, 01/2011-04/2014

Wei Guo, Ph.D, Beijing Institute of Technology, 01/2011-07/2011

Changhong Liu, Ph.D, Shanghai Jiaotong University, 01/2007-07/2010

Ranran Liu, Harbin Insitute of Technology, 01/2009-12/2009

Ziling Nie, Ph.D, Huazhong University of Science and Technology, 01/2008-07/2009

Simon Zhang, Ph.D, Shanghai Jiaotong University, 01/2007-07/2011

Kevin Bai, Ph.D, Tsinghua University, 09/2007-08/2011

Sanbo Pan, Ph.D, Shanghai Jiaotong University, 09/2005-08/2007

Yongbin Li, Ph.D, Shanghai University, 09/2004-08/2006

Qingmiao Zhou, Ph.D, Northwestern Polytechnical University, 09/2002-08/2004

Visiting Scholars:

Prof. Siqi Li, Kunming University of Science and Technology

Prof. Sung-Jin Choi, University of Ulsan, Korea

Prof. Wen Ding, Xi’an Jiaotong University, China

Prof. Nanan Zhao, Xi’an University of Architecture and Technology, China

Prof. CM Young, National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan

Jiasheng Hu, National Tainan University, Taiwan

Wenxu Xin, Xi’an University of Technology

Murat Burat, Nigde University

Hansang Lim, Kwangwoon University

Xi Zhang, Shanghai Jiaotong University

Weige Zhang, Beijing Jiaotong University

Xiaoyong Zhu, Jiangsu University

Min Ye, Xian Jiaotong University

Lei Tao, Ph.D, Northwestern Polytechnical University

Hongsheng Hou, Ph.D, Northwestern Polytechnical University

Chongwu Wang, Ph.D, Northwestern Polytechnical University

Ruifang Liu, Ph.D, Beijing Jiaotong University

Bingli Zhang, Ph.D, Hefei Institute of Technology

Jinglin Liu, Ph.D, Northwestern Polytechnical University

Yong Zhang, Ph.D, Northwestern Polytechnical University

Shuqin Liu, Ph.D, Shandong University

Ling Luo, Ph.D, Northwestern Polytechnical University

Hui Lin, Ph.D, Northwestern Polytechnical University

MS Students (GSRAs):

Manzhen Jing, UCSD

Haotian Sheng (UCSD Faculty Mentoring Program)

Roy Jara (UCSD ECE SRIP Program)

Xiaohang Yu

Chenwen You

Chen Luo

Yan Yang

Prasanna Raghavan Srisailan

Chris Semanson

Besim Demirovic

Steve Scott

Nirav Shah

Ajenka Joshi

Darshan Shah

Joe Barkman

Travis Anderson

Fulvio Dumoran

Jason Yang

Sang Kyu Park

Bob Myers

John Longnecker

Margaret Ducusin

Bo Zhang

Hongjie Wu

Sonya Gargies

Mariano Filippa

Others:

Haili Cai

Yanhui Xie

Sekhar Mohanty

Joseop Kim

Jeongho Yu

Pingan He

Randy Stevenson

Hang Dai

Dawei Luo

Undergraduate Students:

Luan Bui

Lars Fischer

Nathan Aguilera

Ameko Birdsall

Hector Oropeza

And many more!!!